Kvalitné online nástroje pre prehľad, maximálnu produktivitu a automatizáciu.

Kvalitné online nástroje pre prehľad, maximálnu produktivitu a automatizáciu.

Od prvého spustenia na mieru konfigurované nástroje podľa Vašej požiadavky, špecifikácie a agendy s možnosťami vytvárania aj vlastných modulov na mieru

Kontakt / Cenová ponuka
corpflow screen
corpflow screen

Spustiť video

CRM, ERP? Zahoďme skratky! Získajte viac.

Kdekoľvek dostupné komplexné a flexibilné nástroje, vytvorené pre požiadavky trhu.
Podporované a na mieru nastavené prepojenia a automatizácia zberu dát s následným schvaľovaním, online archiváciou a komplexným vyhodnotením.

Viac informácií o produkte| Moduly a rozšírenia

Obchod, Zákazky a Projekty
| Viac ako CRM

Jednoduchý, prehľadný a intuitívny projektový a obchodný nástroj pre prácu s zákazkami, agendou a tímom. Získajte prehľad a poriadok v obchodných príležitostiach a projektoch (s prácou a dátami zaradenými v TAB-och podľa typu - Prehľad, Prílohy, Dokumenty, Aktivity, Úlohy, Výkazy práce, Cenník, Míľniky, Budgetovanie, Časová os..) Vzájomné prepojenie dát a agendy na klienta, úlohy a aktivity Vášho tímu bez zbytočných excelov. Import Vašej agendy? Migrácia je súčasťou úvodných nastavení a konfigurácie.

corpflow crm

HR nástroje | Dochádzka a absencie | HR exporty

Využívajte všetky výhody HR modulu! Profil zamestnanca a nastavenia, SW terminál a detailné prehľady. Získajte informácie o príchode do práce / odchode , obedy s možnoťami GPS a individuálneho nastavenia (obedy - dlžka, automatické odhlásenie, SMS notifikácia pre chýbajúcu dochádzku), detailné výkazy práce s prepojením na zákazky. Spravujte pracovný čas podľa potreby. Online absencie a ich schvaľovanie, overenie čerpania a aktuálne zostatky s exportom pre mzdové reporty a iné štatistiky. Aplikácia po implementácii umožňuje import/export dát aj z externých dochádzkových systémov.

Multitabuľka výkazov, Plánovanie zmien | SW Terminál

Hromadné zápisy / zmeny v dochádzke a výkazoch cez multioperácie. Plánovanie zmien Denná / Nočná.. podľa priradených pracovísk s vyznačením priradenej kapacity a individuálnych / hromadných zápisov. Rýchle a jednoduché plánovanie s automatickým predvyplnením výkazov.

dochazdka

Ekonomické nástroje | Dokumenty | Servis

Všetko na jednom mieste v prehľadných zoznamoch s filtrovaním. Vytvorenie a evidencia (Faktúry, Dodacie listy, Objednávky, Cenové ponuky, protokoly a iné konfigurované na mieru..), prehľadné tabuľky, správa a exporty, hromadné operácie s možnoťami automatizácie napr. Vytvvorením úlohy z objednávky priamo na technika … Vytvorte si akýkoľvek /preddefinovaný/ dokument a generujte vo formáte PDF s možnosťami párovania platieb, API prepojením. Potrebné schvaľovanie alebo iná funkčnosť? Využijte prepojenie na iné moduly alebo dovývoj na mieru.

...

Úlohy, TimeTracker, Kanban
Výkazy prác

Nie je dôležité mať zamestnancov na pracovisku, ale mať prehľad o ich činnosti a vedieť ich pracovný čas efektívne využiť a vykázať na klienta / zákazku alebo internú činnosť. Nezmeškajte žiadnu úlohu alebo termím vypracovania zadania pre klienta. Získajte detailné prehľady zobrazením tabuľky alebo Kanban podľa stavov, výkazujte prácu na úlohe jednoduchým priradením dátumu a časi alebo využijte TimeTracker, pridávajte kolegom úlohy, komentáre, prílohy, odhady, riešiteľov, doplnkovo párujte SharePoint a iné rozšírenia.. Spravujte svoj pracovný týždeň efektívne cez tabuľku výkazov (aktivity, úlohy, obedy, absencie) v prehľadom týždenom prehľade s pohľadom na pracovný fond. Manažér ma k dispozícií detailný pohľad na výkazy celej firmy

WorkFlow - schvaľovanie
Faktúr, Žiadostí..

Modul kontroly a schvaľovania dokumentov (vytvorených, prijatých cez API napr. zaúčtovaná faktúra) alebo “custom” žiadostí priradených na projekt (klienta) s rozšírením o interné podpisovania, automatickým upozornením na zmeny stavu sledovaného dokumentu. Dokonalý prehľad nad stavom, náhľadom dokumetnu, priebehom, komentármi…. Máte rôzny počet kôl schvaľovaní alebo iné poverené osoby pre rôzne projekty / zákazky? CorpFlow dokôžeme nastaviť vašim procesom.

workflow corpflow

Výroba | Riadenie zákazie

Efektívne riadenie a správa objednávok a zákaziek výroby v realnom čase cez “custom výrobný modul”. Celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom, cez meranie výkonov, priradenie materiálu, strojov - pracovísk / človek - hodín, až po možnú konfiguráciu záverečnej fakturácie a generovania dokumentov na mieru s možnosťami využívania SW výrobného terminálu (prepojenie na čitačku pre identifikáciu zamestnanca, zákazky a zapís výrobných parametrov…) Získajte kontrolu nad nákladmi, zvýšte efektivitu a lepšie plánujte nové zákazky..

Objednávky dopravy | Vozový park a GPS prepojenie

Správa a evidencia vozového parku, knihy jázd, kalendár objednávok - prepráv s výslednou vizualizáciou a prepojením na iné moduly aplikácie. Základné prepodklady správneho a efektívneho využívania nákladných / služobných vozidiel a reportovania s možnosťami prepojenia HR, Fakturáciu, GPS a iné.

doprava corpflow

E-Learning | školenia a kurzy

Pomocou nášho školiaceho modulu jednoducho vytvoríte online kurz (tutorial), školenie s kontrolnými otázkami alebo test s vyhodnotením. Zefektívnite si školenia pre svojich zamestnancov alebo externých partnerov (externé cez dostupný frontend - web). Po skončení kurzu viete vygenerovať osnovu kurzu, zoznam účastníkov alebo celkové vyhodnotenie (certifikát) a iné..Viac: Online školenia

LMS corpflow

Reporting | Import a Export

Získajte prehľad o svojej firme kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Prehľadné a vždy dostupné vyhodnotenia a reporting prispôsobený na mieru podľa Vašich požiadaviek. (Konfigurácia vlastných reportov). Potrebujete preniesť dáta o klientoch a zákazkách a nemáme API prístup? Pomôže nám CorpFlow import a export (xls) a pre prácu sú následne vždy dosutpné exporty napr. z dokumentov, výkazov prác - pracovníka alebo HR exporty a iné.

reporty corpflow

Eshop | CMS | Cloud

Komplexné, plnohodnotné a moderné riešenie pre správu online predaja s možnoťou vytvorenia dizajnu na mieru. CorpFlow Eshop ponúka možnú konfiguráciu rôznych spôsobov platieb, dopravy, kategórii či zliav a iných parametrov Vášho nového Eshop-u. Výsledný dizajn modul je plne prispôsobený pre mobilné zariadenia s možnosťami prepojení na tretie strany napr. konfigurácia na online účtovný systém Profit365, Superfaktúru alebo iné. Viac informácií TU: Nový eshop | CMS - CorpFlow

eshop

Rezervačný systém
správa termínov

Rezervačný systém, umožňuje jednoduchú a prehľadnú správu termínov pre jednotlivé ambulancie (servis,hotel..), s možnosťou nastavenia rezervácie termínu zo strany pacienta / zákazníka priamo cez Váš web alebo len nastavením správy termínov cez recepciu. Notifikujte pacientov / zákazníkov cez SMS alebo emailom (pripomienka termínov, zmena), s možnosťou online platby, reportovania a iné..Viac informácií TU: Správa termínov - CorpFlow

rezervácie corpflow

Prepojenia API a automatizácia

Získajte prepojenie na OpenBanka, Google kalendár, Office365, SharePoint, GPS Commander, SMS brána, Mailchimp, Google Analytics a iné.. Vďaka technológii na ktorej je náš CorpFlow postavený dokážeme jednoducho prepojiť moduly CorpFlow, Váš externý systém, akékoľkve RESP API, SOAP aplikácie a plne tak automatizovať Vaše procesy. Chýbajú Vám prepojenia (xml, API)? Spoločne nájdeme riešenie ako dáta získať, prehľadne spracovať a automatizovať.

eshop

CashFlow | Platy, Párovanie, OpenBanka prepojenie

Pomocou modulu viete evidovať transakcie podľa typu a spoločne s evidenciou na zákazke / projekte (vrátane plánovania budgetov) dokážete priebežne kontrolovať príjmy a výdavky firmy a riadiť cash flow v reálnom čase. Získajte viac s konfiguráciou prepojenia a párovaním platieb (OpenBanka až 7 bánk), získajte informácie o stave účtov, pripísaním platieb, odoslaním platieb a iné rozšírené funkcie. Na mieru dokážeme flexibilne modul prispôsobiť potrebám spoločnosti.

cashflow corpflow

Môj kalendár a aktivity | Zdieľané udalosti

Detailný prehľad práce v Mojom kalendári s možnoťou nastavenia filtrovania typov udalostí, evidencie udalostí (úlohy, aktivity, žiadosť o absenciu, práca mimo kanceláriu, rezervácia zasadačky, zdieľané udalosti..). Párujte udalosti s Gogole / Office 365 kalendárom. Nezmeškajte nič dôležité.

kalendar corpflow

Interný chat | Komentáre a časová os udalostí

Rozšírte svoje možnosti komunikácie medzi zamestnancami a získajte dokonalý prehľad o projekte, zákazke alebo úlohe. Zbavte sa interných emailov a využívajte jedoduchý interný chat alebo komentáre s možnoťami správy pre zamestnanca, pridania príloh a notifikácií. Všetko prehľadné zoradené do histórie projektu - časová os.

chat corpflow

Cenník produktov a služieb | Sklady

Potrebujete evidovať rôzne hodnoty (parametre) pre služby a produkty a priradiť ich k objendávke, ponuke, faktúre alebo nastaviť opakovanie aktivít (úloh) pri zákazke podľa poskytovaných služieb? Evidujte si cenník služieb a produktov s možnosťami konfigurácie rozšírených vlastností. Potrebujete sklad (príjemka / výdajka)? Párovenie na aplikáciu tretej strany (API?) alebo eshop? S individuálnou konfiguráciou dokážeme prispôsobiť riešenie podľa vašej predstavy.

cennik corpflow

Ako riadiť procesy a mať prehľad nad agendou?

Softvér, ktorý funguje

Sofistikovaný a komplexný online manažment akéhokoľvek malého a stredného podniku, ktorý Vám bezprostredne prinesie zvýšenie efektivity práce, prehľad v obchodných prípadoch, prepojenia viacerých aplikácií, bezpapierovú kanceláriu a zosúladenie vnútorných procesov.

Jedna inštalácia s možnosťou využívania pre viacero interných klientov (vlastných prevádzok alebo firiem), pre vzájomné a moderné prepojenie agendy. Jedno komplexné riešenie pre zníženie nákladov, zvýšenie efetiviy a získania ucelených prehľadov.

A aká je cena? Flexibilná forma mesačného prenájmu (licencie) bez nutnosti jednorázovej platby alebo platenia licencií na presný počet používateľov. Pomôžeme Vám získať prehľad nad agendou, automatizovať procesy, prepojiť informácie aj na aplikácie tretích strán a ušetriť čas.

Poriadok v termínoch, udalostiach a úlohách.

Evidencia úloh a udalostí v kalendári, tabuľkovom zobrazení alebo aj Kanban prehľade. Požiadajte jednoducho o schválenie absencie, nezmeškajte stretnutie, evidujte obchodné príležitosti a získajte dokonalý prehľad s komplexným nástrojom.

Prepojenia a automatizácia dát a reportovania.

Automatický príjem dokumentov z Vášho účtovníctva s následným schvaľovaním podľa oprávnení a priradením na obchodné prípady? Alebo dáta GPS, prípadné iné..? Konfigurujeme na mieru a pomáhame integrovať rôzne prepojenie (API) systémov, ktoré to podporujú.

Prehľadné riadenie procesov a obchodu bez excelov.

Vďaka intuitívnemu vytváraniu úloh rýchlo a bezchybne zvládnete riadenie každodenných aktivít všetkých zamestnancov a ich pracovného času vo vzťahu ku konkrétnym klientom, obchodným prípadom, dokumentom, úlohám či aktivitám. Dostupné prehľadné a komplexné výkazy prác. Reporty a exporty, ktoré dokážeme prispôsobiť podľa potrieb.

Moderná spoločnosť, dokonalá agenda bez zbytočných "šanónov".

Automatické vytváranie úloh a ich pravidelné opakovania? Evidencia projektov a udalostí s previazaním dát medzi jednotlivými modulmi. Už nikdy sa Vám žiaden záznam a dokument nestratí, ani Vám nehrozí, že zabudnete na jeho schválenie, úhradu splatnej faktúry alebo stratíte prehľad nad zákazkou.

CorpFlow vs. ..

Komplexné All-in-One riešenie, množstvo základných modulov s možnosťami konfigurácie prepojení API s aplikáciami tretích strán, férová cena a pripravované pre súčasnosť Cloud + budúcnosť s Ai => kritériá efektívne vynaloženej investície. Vďaka flexibilnej online aplikácií a našich skúseností z reálnych implementácií, dokážeme poradiť a nastaviť spoločne s vami systém tak aby výsledkom bola aplikácia pre dlhodobý rast vašej spoločnosti a spokojnosť zamestnancov s jej využívaním.

Iné aplikácie

 • Cena za používateľa / ks: Na základe ich prepočtu podľa licencií na počet používateľov je firma obmedzovaná pri raste spoločnosti alebo využívaním aplikácie v celej firme.
 • Predávajú "prispôsobenie",..čo ale pre aplikáciu, ktorú majú všetci rovnakú nie je možné úplne oddeliť / odlíšiť a hovoriť ako o "individuálne prispôsobenej aplikácií..". Na jednej strane „prispôsobujú“ aplikáciu na mieru ale nedokážu plne implementovať procesy, nové moduly a funkčnosť..
 • Nemožnosť / obmedzenosť API prepojení
 • Desktop alebo Cloud? Večná otázka. Web app / cloud vás neobmedzuje toľko ako Desktop.
 • Nemožnosť rozvoja aplikácie vo firme, vytvorenia vlastných modulov na mieru (na základe vašej špecifikácie)
 • Prekupovanie riešení, spájanie množstva aplikácií tretích strán pre vytvorenie jedného riešenia alebo zahraničných zdrojov znemožnuje plnú kontrolu nad aplikáciou, licenčné poplatky, zložitú údržbu...
 • CorpFlow aplikácia

 • Bez nutnosti vysokej jednorazovej úhrady za nákup licencie – flexibilné riešenie - mesačná platba.
 • Bez nutnosti platiť licenciu za presný a limitujúci počet používateľov. (variabilná a flexibilná cena)
 • Platíte len za moduly a funkčnosť, ktorú reálne potrebujete. Základné riešenie od 175,- EUR mesačne (výsledná cena je vždy dohodnutá - podľa špecifikácie a určeného balíka modulov / balíčkov a využívanie serverového riešenia).
 • Základný cloud v cene alebo možnosť využívania vlastného servera
 • Konfigurovateľné API pre prepojenie a získanie dát / prípadne Export a Import na mieru.
 • Aplikácia CorpFlow spĺňa predstavy a požiadavky používateľov (základný balík + individuálne prispôsobenie), je jednoduchá a priebežne sa dotvára podľa požiadaviek vychádzajúcich z nových možností pri jej dlhodobom využívaní.
 • Získajte viac, získajte prehľad a poriadok.
  Slovenský softvér, ktorý funguje.

  Kontaktujte nás / cenová ponuka

  Kontaktujte nás