Máte otázky?

Máte otázky? Prinášame Vám prehľad a odpovede pre najčastejšie z kladených otázok od našich zákazníkov.

Často kladené otázky


Neváhajte nás kontaktovať, pošlite nám email na info@corpflow.sk so žiadosťou o bezplatnú cenovú ponuku alebo o nezáväzné osobné stretnutie.
Počas osobného stretnutia spoločne prekonzultujeme jednotlivé procesy, požiadavky, agendu a následne vytvoríme potrebnú špecifikáciu tak, aby v čo najlepšej miere odzrkadľovala všetky Vaše potreby a požiadavky.
Naším cieľom je poskytovať spoľahlivé riešenie, ktoré bude zároveň pre Vás efektívne aj z pohľadu nákladovosti. Neplatíte za nevyužívané moduly ani počet licencií za užívateľa. Bezplatne poskytneme konzultácie, úvodné školenia ako aj potrebnú funkčnú podporu pre bezproblémový chod aplikácie.
Neradi hodnotíme prístup a funkčnosť iných spoločností a ich aplikácií. Nechceme poskytovať jedno univerzálne riešenie pre všetkých. Budeme radi ak každá spoločnosť bude mať aplikáciu, ktorá jej efektívne pomôže pri riešení jej procesov a agendy, pričom sa nebojíme povedať, že práve náš systém na tento účel absolútne vyhovuje, a zároveň spĺňa tie najnáročnejšie kritéria.
V prípade potreby prepojenia s externým ekonomickým SW, GPS zariadeniami, či dochádzkovým systémom poskytujeme jednoduchý a bezproblémový spôsob importu / exportu Vašich údajov. V prípade potreby dokážeme aplikáciu prepojiť aj s inými aplikáciami tretích strán automatizovaným API.
Základné reporty sú dostupné okamžite už v základnom module. V procese implementácie sa predmetné reporty prispôsobujú, resp. dotvárajú nové. Podľa nastavených potrieb je možné vidieť napr. kompletné výkazy prác za klienta, projekt alebo podľa úloh, utilitáciu zamestnancov, prehľady absencií, úšpešnosť a nákladovosť projektov – finančné ukazovatele a pod.
Po zaškolení je využívanie aplikácie bežným procesom v pracovnej činnosti, ktoré na dennej alebo týždennej báze zaberie niekoľko minút.
Pri úvodnej špecifikácii a implementácii sú predmetné moduly a funkčnosť spísané a je pripravený harmonogram prác pre ich aplikovanie. Je bežné, že firmy si neustále systém „vylepšujú“, požiadavky našich klientov spracúvame priebežne bez zbytočných prieťahov v dohodnutých termínoch, kde pri vytvorení modulu je spustená jeho časť pre testovanie, a následne - po odsúhlasení požadovanej funkcionality klientom, je možné jej nasadenie do prevádzky.
Prípadný nedostatok alebo chybu je možné nahlásiť na telefonickej podpore alebo prostredníctvom mailovej požiadavky. Online podpora je dostupná bezplatne aj formou zdieľanej obrazovky a neustáleho dohľadu nad funkčnosťou.
NIE. Žiadne náklady na nákup zariadení nie sú potrebné. Pre využívanie postačuje bežný počítač, tablet alebo mobil. Základný Cloud pre chod aplikácie máte už zahrnutý v cene nájmu. V prípade špeciálnej požiadavky klient môže prevádzkovať aj vlastný server ale nie je to nevyhnutné.

Informujte sa o možnostiach využívania vo Vašej firme.

Vyžiadajte si ešte dnes cenovú ponuku..

Kontaktujte nás!